Veiligheid

Bij het werken op hoogte wordt gevraagd om veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan de eisen die de ARBO-wet en het ARBO-besluit 3.16 stelt. Deze zijn nodig om, de mensen die op de daken aanwezig moeten zijn, te beschermen tegen klim- en valgevaar.

Veiligheid waarborgen

Dakdekkers adviseren, realiseren en onderhouden dakveiligheidvoorzieningen en werken voor opdrachtgevers zoals bedrijven, instellingen als overheden. Bijvoorbeeld: woningbouwverenigingen, gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars, vastgoedbeheerders, vve’s en musea.

Werkterrein

Het werkterrein omvat het inventariseren van de risico’s, het adviseren in de beste mogelijkheden en het aanbrengen, inspecteren en onderhouden van complete dakveiligheidsystemen. De systemen worden geleverd, gemonteerd en beproefd conform alle geldende normen. Wilt u weten welke vorm van beveiliging de beste optie is voor uw dak(en)? Neemt u contact op met dakdekkers in uw regio!